Mosty protetyczne

Za pomocą mostów protetycznych można odbudować utracone zęby. Most jest uzupełniniem stałym, czyli trwale osadzonym na zębach pacjenta. Nie zdejmuje się go. Jest to rozwiązanie estetyczne i daje to ogromny komfort użytkowania. Warunkiem jest obecność zdrowych zębów na obu końcach luki. Niestety, aby wykonać most należy je oszlifować. Oszlifowanie oznacza zniszczenie struktury zębów. Dlatego most to rozwiązanie kompromisowe i nie powinno być rozważane w pierwszej kolejności. Zawsze pierwszym wyborem powinno być leczenie implantologiczne i takie właśnie Państwu oferujemy jako pierwsze.

mosty metaloceramiczne na podbudowie ze stopu nieszlachetnego
mosty pełnoceramiczne na podbudowie z tlenku cerkonu
mosty na implantach
mosty adhezyjne