Protezy ruchome

Protezy. Są to uzupełnienia ruchome, które należy wyjmować z jamy ustnej w celu ich wyczyszczenia. Istnieje wiele typów protez. Od tych najbardziej prostych – akrylowych do niezmiernie precyzyjnych teleskopowych, z elementami utrzymującymi w formie zasuw czy w końcu protez utrzymujących się na implantach.

protezy akrylowe – rozwiązanie najprostsze
proteza szkieletowa
protezy teleskopowe
proteza z precyzyjnymi elementami utrzymującymi w postaci zasuw
proteza na implantach